Taisyklės

TAISYKLĖS

Prekių pirkimo – pardavimo e-parduotuvėje www.ApsaugotiNamai.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes e-parduotuvėje.
1.1.1. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja prekes e-parduotuvėje.
1.1.2. Pardavėjas – UAB Tofera, įm. kodas 304035902, Perkūnkiemio g. 53, Vilnius.
1.1.3. E – parduotuvė – esanti adresu www.ApsaugotiNamai.lt
1.2. Šios Taisyklės yra standartinės Taisyklės, pagal kurias sudaromos sutartys e-parduotuvėje. Pirkėjas, prieš sudarydamas sutartį, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir su jomis sutikti, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Aš sutinku su el. parduotuvės Nuostatomis ir sąlygomis“.
1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.
1.4. Pirkimo-pardavimo sutartyse e-parduotuvėje sudaromos su ne jaunesniais kaip 18 metų fiziniais asmenimis, išskyrus emancipuotus asmenis, taip pat juridiniais asmenimis.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Išsiųsti užsakymą ir apmokėti”.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp pardavėjo ir pirkėjo, yra saugoma e-parduotuvėje.
3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių Taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. (Pirkėjo teisė nutraukti sutartį įgyvendinama vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“).
3.3. Teise atsisakyti sutarties pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas turi teisę gauti papildomą informaciją apie technines prekės specifikacijas, jei prekės aprašyme pateikta nepakankama informacija. Tokiu atveju pirkėjas turi kreiptis į pardavėjo atstovus e-parduotuvėje nurodytais telefono ar el. pašto adresais. Pardavėjas už konsultacijas prekių pritaikymo, įrengimo ar naudojimo galimybes turi teisę pareikalauti papildomo užmokesčio.

4. Pirkėjas įsipareigoja
4.1. priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą;
4.2. pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis;
4.3. neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją e-parduotuvėje nurodytu el. paštu ar telefonu.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.
5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą (nutraukti Sutartį), jeigu pirkėjas:
nesumoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas, nuo sąskaitos išankstiniam apmokėjimui gavimo dienos, kai pirkėjas pasirinko mokėti mokėjimo pavedimu;
neatvyko pasiimti prekės per šiose Taisyklėse nurodytą terminą.

6. ApsaugotiNamai.lt teisės ir pareigos
6.1. Sudaryti visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pristatyti pirkėjo užsakytas prekes, pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, ApsaugotiNamai.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio veiklą, apie tai išanksto nepranešęs Pirkėjui.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1. Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.2.1. Naudodamasis internetine mokėjimo sistema www.mokėjimai.lt – pirkėjas, išsirinkęs pardavėjo siūlomas prekes ar paslaugas, nukreipiamas į mokėjimo pasirinkimo puslapį, kur dar kartą peržiūri savo užsakymą ir vienu iš pasirinktų mokėjimo variantų sumoka už prekes ar paslaugas į Mokėjimai.lt sistemos sąskaitą. Mokėjimai.lt sistema nukreipia pirkėją atgal į e-parduotuvę. Jei viskas apmokėta sėkmingai, tuomet pardavėjo e-parduotuvė automatiniu būdu informuojama apie pirkėjo atsiskaitymą už prekes.
7.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu – pirkėjas už prekes sumoka jų pasiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas
8.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
8.2. Pirkėjui grąžinant prekę, būtina laikytis šių sąlygų:
8.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, švarioje ir tvarkingoje pakuotėje;
8.2.2. prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
8.2.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;
8.2.5. grąžinant prekę kartu turi būti pateikiamas jos įsigijimo dokumentas ir užpildytas grąžinimo prašymas (reikalauti kontaktuose).
8.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos, taip pat, kai kokybiškas prekes grąžina ne pirkėjas.

9. Atsakomybė
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už kliento duomenų formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia kliento duomenų formoje tikslių duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.4. Pardavėjas neatsako už trečiųjų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapių turinį ir juose pateiktos informacijos teisingumą, net jei tokia nuoroda yra e- parduotuvėje.
9.5. Šalys atlygina viena kitai tik tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodaros priemonės.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali e-parduotuvėje skelbti įvairias akcijas. Pardavėjas turi teisę bet kada pakeisti skelbiamų akcijų taisykles ar jas nutraukti.
10.2. Pirkėjas sutinka gauti naujienas į savo el. pašto adresą įsigijęs prekes. (Galima atsisakyti gavus naujienlaiškį)

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.